028.6267.5788

MAGIE, SỨC KHỎE – PHÒNG TRÁNH BỆNH TẬT


Tiến sĩ, Bác sĩ Chris Meletis, Bác sĩ Y Khoa Tự Nhiên – Naturopathic Doctor – N.D.

Magie là một trong những chất khoáng quan trọng trong cơ thể (khoảng 20 đến 28 gram magiê), Continue reading “MAGIE, SỨC KHỎE – PHÒNG TRÁNH BỆNH TẬT”