028.6267.5788

CHẤT ĐIỆN GIẢI

Sara Parent, Bác sĩ Y Khoa Tự Nhiên – Naturopathic Doctor – N.D.

Liên Kết Nghiên Cứu

Kathleen Jade, Bác sĩ Y Khoa Tự Nhiên – Naturopathic Doctor – N.D.

Liên Kết Nghiên Cứu

Tiến sĩ Alexander G. Schauss, Thành viên của Trường Cao đẳng Dinh dưỡng Hoa Kỳ – Fellow of the American College of Nutrition – FACN

Giám Đốc Nghiên Cứu Cao Cấp
Continue reading “CHẤT ĐIỆN GIẢI”

KHOÁNG VI LƯỢNG VÀ ĐỘ pH, ĐƠN GIẢN NHƯNG QUAN TRỌNG VỚI SỨC KHỎE

Tiến sĩ, Bác sĩ Chris Meletis, Bác sĩ Y Khoa Tự Nhiên – Naturopathic Doctor – N.D.

Cơ thể con người chứa một lượng lớn các phản ứng hoá học nối tiếp. Phần lớn các quá trình này xảy ra bên trong tế bào, Continue reading “KHOÁNG VI LƯỢNG VÀ ĐỘ pH, ĐƠN GIẢN NHƯNG QUAN TRỌNG VỚI SỨC KHỎE”

KHOÁNG VI LƯỢNG VÀ BỆNH ĐAU NỬA ĐẦU

Tiến sĩ, Bác sĩ Chris Meletis, Bác sĩ Y Khoa Tự Nhiên – Naturopathic Doctor – N.D.

Tình trạng gia tăng của bệnh tật ngày nay là do sự thiếu hụt trong bổ sung khoáng vi lượng trong chế độ ăn uống hằng ngày.(1) Continue reading “KHOÁNG VI LƯỢNG VÀ BỆNH ĐAU NỬA ĐẦU”