028.6267.5788

TIN TỨC TỪ TRACE MINERALS RESEARCH

Thông báo mới nhất từ ​​công ty chúng tôi

Tiến sĩ Alexander G. Schauss, PhD

Khoa Khoa Học và Đời Sống
Thành phố Tacoma, Bang Washington, USA

Boron là một nguyên tố vi lượng nhẹ rất quan trọng đối với sức khoẻ và hành vi của con người. Từ “boron” có nguồn gốc từ tiếng Ba Tư

Tiến sĩ Alexander G. Schauss

Giới Thiệu

Có 92 nguyên tố được tìm thấy trong tự nhiên,

Sara Parent, Bác sĩ Y Khoa Tự Nhiên – Naturopathic Doctor – N.D.

Liên Kết Nghiên Cứu

Kathleen Jade, Bác sĩ Y Khoa Tự Nhiên – Naturopathic Doctor – N.D.

Liên Kết Nghiên Cứu

Tiến sĩ Alexander G. Schauss, Thành viên của Trường Cao đẳng Dinh dưỡng Hoa Kỳ – Fellow of the American College of Nutrition – FACN

Giám Đốc Nghiên Cứu Cao Cấp

Tiến sĩ, Bác sĩ Chris Meletis, Bác sĩ Y Khoa Tự Nhiên – Naturopathic Doctor – N.D.

Khoáng chất cung cấp đặc tính chữa lành đã được khoa học xác nhận

Tiến sĩ, Bác sĩ Chris Meletis, Bác sĩ Y Khoa Tự Nhiên – Naturopathic Doctor – N.D.

Cơ thể con người chứa một lượng lớn các phản ứng hoá học nối tiếp. Phần lớn các quá trình này xảy ra bên trong tế bào,

Tiến sĩ, Bác sĩ Chris Meletis, Bác sĩ Y Khoa Tự Nhiên – Naturopathic Doctor – N.D.

Tình trạng gia tăng của bệnh tật ngày nay là do sự thiếu hụt trong bổ sung khoáng vi lượng trong chế độ ăn uống hằng ngày.(1)