Glucosamine dng lng LIQUID GLUCOSAMINE/ CHONDROITIN/ MSM

THC PHM BO V SC KHE Glucosamine dng lng LIQUID GLUCOSAMINE/ CHONDROITIN/ MSM Chai 32 oz (946ml) Giúp phc hi cu trúc sn khp Tăng đ nht, tăng kh năng bôi trơn ca dch khp Giúp gim các triu chng thoái hóa khp (đau, khó vn đng) Duy trì s linh hot do dai ca […]
Chuyên mục: SẢN PHẨM
Từ khóa: , , ,

MEN VI SINH PROBIOTIC 55 BILLION

THC PHM BO V SC KHE MEN VI SINH  PROBOITIC 55 BILLION B dung li khun giúp tái thiết lp cân bng h vi sinh đưng rut H tr tăng sc đ kháng, phòng nga và h tr các bnh viêm đi tràng Giúp hp thu thc ăn tt hơn, giúp chuyn hóa lactose. Men […]
Chuyên mục: SẢN PHẨM
Từ khóa: ,
Comment on MEN VI SINH PROBIOTIC 55 BILLION

IONIC MAGNESIUM (ionic Magie) – Hết hàng

THC PHM BO V SC KHE IONIC MAGNESIUM 1oz (30ml)  | 4oz (118ml) B sung ion Magie giúp gim stress Phòng nga ri lon nhp tim Gim chng chut rút, đau na đu Ionic Magnesium đưc chiết xut t bin h Great Salt Lake, Utah, M. Công dng B sung ion Magie giúp gim stress, phòng nga […]
Chuyên mục: SẢN PHẨM
Từ khóa: , ,
Comment on IONIC MAGNESIUM (ionic Magie) – Hết hàng

MEN VI SINH CHILDRENS CHEWABLE PROBIOTIC – Ngng kinh doanh

THC PHM BO V SC KHE MEN VI SINH CHILDREN’S CHEWABLE PROBIOTIC  B sung li khun, giúp cân bng h vi sinh đưng rut Giúp phòng ri lon tiêu hóa như: Đy bng, khó tiêu, lon khun đưng rut do dùng kháng sinh Men vi sinh Childrens Chewable Probiotic  là công thc dành cho tr […]
Chuyên mục: SẢN PHẨM
Từ khóa: ,
Comment on MEN VI SINH CHILDREN’S CHEWABLE PROBIOTIC – Ngừng kinh doanh

Glucosamine dng bt si ActivJoint – Ngng kinh doanh

THC PHM BO V SC KHE Glucosamine ActivJoint 15 Gói/hp Giúp duy trì sc khe ca khp Tăng đ nht, tăng kh năng bôi trơn ca dch khp Giúp gim các triu chng thoái hóa khp (đau, khó vn đng) Duy trì s linh hot, do dai ca các cơ xương khp, các mô liên […]
Chuyên mục: SẢN PHẨM
Từ khóa: ,

CHT ĐIN GII

Sara Parent, Bác sĩ Y Khoa T Nhiên – Naturopathic Doctor – N.D. Liên Kết Nghiên Cu Kathleen Jade, Bác sĩ Y Khoa T Nhiên – Naturopathic Doctor – N.D. Liên Kết Nghiên Cu Tiến sĩ Alexander G. Schauss, Thành viên ca Trưng Cao đng Dinh dưng Hoa K – Fellow of the American College […]
Chuyên mục: ARTICLES, MEDIA, NGHIÊN CỨU, TIN TỨC TỪ TRACE MINERALS RESEARCH
Từ khóa: , , ,
Comment on CHẤT ĐIỆN GIẢI