Magie trong phòng nga bnh tiu đưng tuýp 2 Cuc sng thông minh Kênh truyn hình FBNC (phn 4)

Trong chương trình Cuc Sng Thông Minh ca kênh truyn hình FBNC kì này, chúng ta li có cơ hi tìm hiu thêm nhiu v công dng ca khoáng Magie trong vic phòng nga bnh tiu đưng tuýp 2. Vì vy nên hãy b sung Magie ngay t hôm nay thôi!
Chuyên mục: NGHIÊN CỨU, TIN TỨC TỪ TRACE MINERALS RESEARCH
Từ khóa: , , , ,

Vai trò ca Magnesium trong thi đc t sau x tr/ hóa tr ca bnh nhân ung thư (phn 3)

Tiếp tc Chương Trình Phng vn Cuc sng Thông Minh cùng Tiến sĩ Dinh dưng Darrin Starkey, vi hơn 27 năm hp tác vi Trace Minerals, kì này tiến sĩ s chia s vi chúng ta v vic Magnesium giúp gim đc tính do x tr/ hóa tr.
Chuyên mục: NGHIÊN CỨU, TIN TỨC TỪ TRACE MINERALS RESEARCH
Từ khóa: , , ,

ionic Magnesium trong phòng bnh huyết áp, đau đu, đt qu Cuc Sng Thông Minh Kênh truyn hình FBNC (phn 2)

Sau khi chia s vi chúng ta v khoáng Magnesium và bnh tim mch, trong chương trình kì này, tiến sĩ Darrin Starkey tiếp tc chia s vi chúng ta v các tác dng ca Magnesium trong phòng nga mt s loi bnh.
Chuyên mục: NGHIÊN CỨU, TIN TỨC TỪ TRACE MINERALS RESEARCH
Từ khóa: , ,
Comment on ionic Magnesium trong phòng bệnh huyết áp, đau đầu, đột quỵ – Cuộc Sống Thông Minh – Kênh truyền hình FBNC (phần 2)