Chính sách và Quy định chung

Chào mừng quý khách đến với tmr.com.vn Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm, thông tin về sản phẩm, các bài nghiên cứu, báo cáo từ các tổ chức trên Thế giới. Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các quy định mà chúng […]

Chào mừng quý khách đến với tmr.com.vn

Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm, thông tin về sản phẩm, các bài nghiên cứu, báo cáo từ các tổ chức trên Thế giới.

Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các quy định mà chúng tôi đưa ra. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.