ionic Magnesium trong phòng bnh huyết áp, đau đu, đt qu Cuc Sng Thông Minh Kênh truyn hình FBNC (phn 2)

Sau khi chia s vi chúng ta v khoáng Magnesium và bnh tim mch, trong chương trình kì này, tiến sĩ Darrin Starkey tiếp tc chia s vi chúng ta v các tác dng ca Magnesium trong phòng nga mt s loi bnh.
Chuyên mục: NGHIÊN CỨU, TIN TỨC TỪ TRACE MINERALS RESEARCH
Từ khóa: , ,
Comment on ionic Magnesium trong phòng bệnh huyết áp, đau đầu, đột quỵ – Cuộc Sống Thông Minh – Kênh truyền hình FBNC (phần 2)