Vai trò ca Magnesium trong thi đc t sau x tr/ hóa tr ca bnh nhân ung thư (phn 3)

Tiếp tc Chương Trình Phng vn Cuc sng Thông Minh cùng Tiến sĩ Dinh dưng Darrin Starkey, vi hơn 27 năm hp tác vi Trace Minerals, kì này tiến sĩ s chia s vi chúng ta v vic Magnesium giúp gim đc tính do x tr/ hóa tr.
Chuyên mục: NGHIÊN CỨU, TIN TỨC TỪ TRACE MINERALS RESEARCH
Từ khóa: , , ,