Glucosamine dng lng LIQUID GLUCOSAMINE/ CHONDROITIN/ MSM

THC PHM BO V SC KHE Glucosamine dng lng LIQUID GLUCOSAMINE/ CHONDROITIN/ MSM Chai 32 oz (946ml) Giúp phc hi cu trúc sn khp Tăng đ nht, tăng kh năng bôi trơn ca dch khp Giúp gim các triu chng thoái hóa khp (đau, khó vn đng) Duy trì s linh hot do dai ca […]
Chuyên mục: SẢN PHẨM
Từ khóa: , , ,